کاربر موجود


کاربر جدید

نام كار بري نداريد

به سیستم مدیریت آموزش آنلاین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خوش آمدیددفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اصلی ترین نهاد جهانی برای مبارزه با مواد مخدر غیر قانونی، جرم در تمامی اشکال و تروریسم می باشد.

سیستم مدیریت آموزش آنلاین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نهایی ترین و پیشرفته ترین ابزار جهت ارتقای ظرفیت می باشد که برای دستیابی مسئولین ذیربط کشورهای عضو در هر مکانی طراحی شده است. سایت آموزشی ذکر شده دوره ها و واحدهای متعدد ی جهت آموزش مدرن در فضایی امن و کم هزینه ارائه میدهد.

با کمک این متد فراگیری، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کمک می کند تا کاربران به استانداردهای سازمان ملل متحد و بین المللی مسقیما از پشت میزهای خود و به زبان مادری شان دسترسی داشته باشند.

دسترسی به این سایت مختص مسئولین ذیربط کشورهای عضو، سازمان های بین المللی و سایر آژانس های همتای سازمان ملل متحد در ارائه آموزش می باشد. چنانچه شما تمایل دارید جهت فراگیری به سایت دسترسی داشته باشید موجب مزید امتنان خواهد بود جنانچه با بخش مرتبط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به آدرس (http://www.unodc.org/unodc/en/field-offices.html) و یا از طریق آدرس eLearning@unodc.org با ما تماس بگیرید. .

اخبار:

  • را ه اندازی آزمایشی سایت آموزش آنلاین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تاریخ 11 سپتامبر 2014 انجام شد.
  • دوره "یکپارچگی" به سایت http://golearn-integrity.unodc.org منتقل شده است.


  • جهت بازدید کلی از وظایف، اهداف و خدمات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می توانید از سایت http://www.unodc.org. استفاده نمایید.

      هزینه مالی برنامه آموزش آنلاین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را کشورهای استرالیا (پلیس فدرال استرالیا و بخش مهجرت و کنترل مرز ها) ، ژاپن، نروژ، سوئد و ایالت متحد آمریکا متقبل شده اند.